ANÀLISI DE FRUITA

L’anàlisi deL fruit
Les analítiques de material vegetal s’utilitzen com a eines de diagnòstic i control complementaries a les anàlisis de sòls. L’anàlisi foliar és l’anàlisi de material vegetal que presenta una major quantitat d’estudis i seguiments amb més de quaranta anys d’història. Això no obstant, l’anàlisi de fruit comença igualment a ser utilitzat.
Aquesta anàlisi es realitza quan el fruit està totalment desenvolupat. Es tracta del producte acabat i per tant reflecteix el resultat final de les practiques de maneig realitzades durant la campanya de cultiu. Les principals utilitats d’aquesta analítica són:
- Permetre avaluar l’equilibri nutricional del fruit un cop ha finalitzat la campanya. Aquest equilibri nutricional està relacionat amb les pràctiques culturals realitzades durant la campanya.
- Diagnòstic de la fertilització: l’excés de determinats nutrients pot estar relacionat amb la dosis i moment d’aplicació dels fertilitzants, d’aquesta forma es pot ajustar el programa de fertilització de l’any següent.
- Avaluació de la capacitat de conservació: a partir de l’anàlisi de fruits es pot realitzar una avaluació de la capacitat de conservació del lot de fruita
Els nivells dels nutrients en un fruit condicionen d’alguna manera la qualitat intrínseca respecte a l’aparició de desordres nutricionals que poden produir alteracions fisiològiques en els fruits.
Quan un fruit presenta nivells fora del rang proposat cal avaluar la seva evolució i fer una revisió de les condicions en les que s’ha desenvolupat. També es proposa realitzar ratis entre els diferents nutrients per tal de millorar la interpretació analítica.

Intervals nutricionals més adequats per grups de cultius
A continuació es presenta en forma de taules els intervals més adequats de concentració de nutrients. És important avaluar la situació dels ratis entre diferents nutrients per controlar alteracions.
També cal tenir en compte la sensibilitat de diferents varietats davant de situacions de desequilibri.
Taula. Interval aconsellable dels nivells dels diferents nutrients expressats en ppm.

FRUITA LLAVOR
FRUITA D'ÒS

Min
Max
Min
Max
N
2000
5000
4000
10000
P
500
800
1000
1400
K
6000
8000
8000
13000
Mg
300
600
400
700
Ca
350
700
450
800


VINYA
CÍTRICS
HORTÍCOLES


Min
Max
Min
Max
Min
Max
N
4000
7000
17000
22000
17000
22000
P
700
960
2200
3300
2200
3300
K
7500
10000
14000
25000
14000
25000
Mg
400
600
900
1800
900
1800
Ca
1200
1900
2000
6500
1000
2000

RATIS
Un dels principals problemes de durabilitat de la fruita està relacionat amb el seu equilibri nutricional. Els excessos de nitrogen i potassi en fruits provoquen esclats cel·lulars on es produeixen alteracions fisiològiques que deriven en clapejats (interns i externs), podridures i proliferacions de fongs.
Per avaluar els resultats analítics es realitza un índex que relaciona els nivells dels principals nutrients. Com més alt és l’índex major és el desequilibri existent entre els diferents nutrients. Per avaluar la relació entre els principals nutrients s’estableix la següent relació:
(N+K )/ Ca < 50
Els fruits que presenten nivells per sobre d’aquest valor (50) presenten més risc d’aparició de podridures durant el procés productiu o durant la seva manipulació postcollita. Fruits com el cogombre presenten equilibris nutricionals molt allunyats, de l’odre de 20-30, per aquest motiu la capacitat de conservació i pèrdues de manipulació associades a la nutrició són molt baixes.
Com a norma general els principals ratis es mouen dins d’aquests intervals:
RATIS
Interval òptim
(N+K)/Ca
20-40
N/P
4-7
K/Ca
17-23
K/Mg
15-20
Mg/Ca
0,9-1,2


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada