CARBONATS

La determinació del carbonat càlcic dona una idea orientativa del contingut total del sòl en sals del tipus carbonat càlcic i magnèsic         que hi ha en el sòl. Aquestes sals es troben principalment en forma de precipitats i concrecions, sovint emmascarades en la matriu del sòl i, de vegades visibles (sòls definits edàficament com càlcics).

La seva determinació pot realitzar-se  per diferents mètodes: els més freqüents són els realitzats  per volumetria (calcímetre de Bernard) a partir del despreniment del diòxid de carboni o acidimetria, per valoració potenciomètrica.
El contingut s’expressa en % de carbonat càlcic equivalent,  referit, com totes les altres analítiques, a la terra fina de grandària inferior a 2 mm. El contingut de carbonats d’un sòl comporta un conjunt de propietats químiques i físiques que poden ser  interessants pels cultius i ocasionalment negatives.
Taula N.7- Interpretació dels continguts de carbonat càlcic equivalent segons intervals
Contingut de carbonat càlcic equivalent (%)
Interpretació
< 4
Inapreciable
4 - 6
Molt poc calcari
6 -  16
Poc calcari
16 -  26
Calcari
26 -  41
Molt calcari
> 41
Extremadament calcari
Propietats interessants dels carbonats:
-          manteniment dels agregats i l’estructura del sòl
-          poder tampó davant de reaccions químiques adverses com la sodificació, acidificació, presència de metalls pesants ....

Propietats adverses dels carbonats:
-          En cas de sòls extremadament calcaris es produeix un augment de l’aridesa en zones de secà amb baixa pluviometria
-          immobilització de nutrients com el ferro en espècies sensibles 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada