CURRICULUM
Nom i cognoms: Pere Villar Mir
Lloc i data de naixement: Lleida, 6 de febrer de 1963
Ubicació Oficines: Edifici NeoParc 2, 3a Planta. 25191 Lleida.
Adreça electrònica: perevillarmir@gmail.com
Formació acadèmica.

· Doctor Enginyer Agrònom. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. UdL. 1999.

· Enginyer Agrònom (Especialitat Fitotècnia). Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. UPC. 1990.

· Enginyer Tècnic en Hortofructicultura i Jardineria. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida. UPC. 1987.

Experiència professional
Es descriuen breument les activitats més rellevants relacionades amb la fertilitat del sòl i la nutrició dels cultius:

·   2011-Actualitat Assessor independent
·   2011-Actualitat ILERSAP. Responsable Departament Agronòmic
· 2011-2013 Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida. Investigador ordinari temps parcial
· 2009-2010 Applus Agroambiental S.A. Tècnic especialista per la realització de cartografies de sòls.
·   1995-2008 Laboratori de Sòls Diputació de Lleida S.A. (LAF). Responsable tècnic
·  1995-2010. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida. Professor associat.
·  1992-1995. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida. Formació personal investigador (FPI)
·  1987-1992. Treballs de camp per la realització de cartografies de sòls

Publicacions en format llibre:
 • Villar, P., Villar, JM. 2016. Guia de la fertilitat dels sòls i la nutrició vegetal en producció integrada. Departament d'Agricultura , Ramaderia, Pesca i Alimentació.
 • Villar P., Villar JM. 2011. Guia introductòria als sòls i unitats de paisatge agrícola de Catalunya. Quaderns DMACS 37. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Universitat de Lleida. 82pp. Copisteria Universitària Armengol. DL: L-405-2011.
 • Villar P., Villar J.M. 2010. Gestió de Sòls i Aigües en Sistemes Agrícoles. Bloc 3. Fertilitat de Sòls. Versió 1.1. UdL. DL: L-488-2010. Copisteria Universitària Armengol. 36 pp.
 • Villar JM., Villar P. 2010. Fertilidad de suelos y nutrición de plantas. Quaderns DMACS N.30. Universitat de Lleida. Versió 3.27. Copisteria Universitària Armengol.173pp. DL: L1160-2010
 • Villar Mir, Pere, Arán, M. Guia d’interpretació d’anàlisis de sòls i plantes. Format llibre, 78p. Editor: Departament d’Agricultura i Acció Rural. 2008.
Publicacions i comunicacions més rellevants en revistes científiques i congressos internacionals:
 • Villar JM., Pascual M., Rufat J., Vilarrasa M., Villar P. 2017. Effect of nitrification inhibitors applied with pig slurry plus on corn grain yield. Agreement UdL-BASF ESPAÑOLA, S.L. (C16021). Lleida University. 39 pp. Confidential document.
 • Rufat, J., Arbonés, A., Villar, P., Domingo, X., Pascual, M. and Villar, J.M. 2010. Effects of irrigation and nitrogen fertilization on growth, yield and fruit quality parameters of peaches for processing. Acta Hort. (ISHS) 868:87-94
 • Villar J.M., M. R. Teira, B. Hermida, F. Fonseca, F. Ferrer, P. Villar. 2008. Assessment of the Behavior of the Nitrification Inhibitor DMPP: a 3-yr Irrigated Ryegras Field Experiment. X congress of European Society for Agronomy. Bologna. Italy. Italian Journal of Agronomy. 279-280
 • Rufat J., X. Domingo, A. Arbonés, J. M. Villar, P. Villar, M. Pascual. 2008. Irrigation and nitrogen fertilization effects on growth, yield and fruit quality parameters in peaches for processing. Meeting of the ISHS on Mineral Nutrition of Fruit Crops will be held in the University of Algarve, Faro (Portugal)
 • Rufat J., X. Domingo, J. Marsal, J. Girona, A. Arbonés, J.M. Villar, P. Villar. 2007. Efectos del abonado nitrogenado sobre la producción y calidad del fruto en manzano y melocotonero. II Jornadas del Grupo de Fertilización de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH). Actas de Horticultura 181-186. (Suso et al (editores). Logroño. Ed. Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. ISBN: 978-84-8125-299-6.
 • Villar J.M., Teira M.R., Nabau C., Ferrer F., Fonseca F., Villar P, Murillo G., Roselló A., Domingo F., Teixidor N. 2007. Nitrogen efficiency on ryegrass crop using nitrification inhibitor DMPP on mineral fertilizer and pig slurry under rainfed and irrigated conditions in Catalonia (Spain) ASA-CSSA-SSSA International Annual Meetings. New Orleans. USA.
 • Domingo X., Arbonés A., Villar J.M., Villar P., Pascual M., Rufat J. 2007. Effects of irrigation strategies and nitrogen fertilization on mineral nutrition, yield and quality of peaches for processing. 15th N workshop. Book of Abstracts. 164. Lleida.
 • Villar JM., Nabau C., Teira-Esmatges M.R., Villar P., Calvet F., Arán M. 2006. Effects of DMPP addition to pig slurry and ammonium sulphate on ryegrass productivity, nutrient use and nitrogen dynamics. 435-436. IX ESA Congress.Warszawa, Poland. (Bibliotheca Fragmenta Agronomica. Book of proceedings. Part I. PL ISSN 0860-4088)
 • Lloveras, J,Arán M., Villar P., Ballesta A., Arcaya A., Vilanova, X. Delgado,I., Muñoz, F. 2004 Effect of swine slurry on alfalfa production and on tissue and soil nutrient concentration. Agronomy Journal 96:986-991.
 • Ferrer F., Villar J.M., Stockle C.O., Villar P., Aran M. 2003. Use of pre-sidedress soil nitrate test (PSNT) to determine fertilizer requirements for irrigated corn. ( Agronomie: Agriculture and Environment. Vol.7 p.561-570)
Publicacions en format de quadern divulgatiu:
· Criteris per una fertilització raonada en base als resultats d’una prospecció de sòls en oliveres de la denominació d’origen protegida “Les Garrigues”. Quadern de Divulgació n.1. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Criteris bàsics de la fertilització mineral i orgànica mitjançant l’ús dels anàlisis de sòl. Notes tècniques i casos pràctics. Quadern de Divulgació n.2. Realització: Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Criteris bàsics de la fertilització raonada en fructicultura. Quadern de Divulgació nn3. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Notes pràctiques en fertilització nitrogenada. Quadern de Divulgació n4. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Avaluació i aprofitament dels residus d’origen orgànic ramader en agricultura. Quadern de Divulgació nn5. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Contingut de metalls pesats en los sòls de las comarques lleidatanes de “Les Garrigues, La Segarra, El Solsonès, La Cerdanya, El Pallars Jussà i El Pallars Sobirà”. Quadern de Divulgació n6. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Base estadística per a la millora de la gestió de la fertilitat del sòls agrícoles de les comarques de Lleida Quadern de Divulgació n7. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Aplicacions de l’agricultura de precisió. Quadern de Divulgació n8. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Gestió de la fertilització dels sòls en panís. Quadern de Divulgació n9. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· De les preguntes més freqüents relacionades amb les anàlisis de sòls, plantes i residus orgànics. Quadern de Divulgació n10. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Estudi de fertilitat de sòls als prats del Pirineu de Lleida. Quadern de Divulgació n11. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Notes sobre la utilització de purins d’origen porcí en sòls agrícoles. Quadern de divulgació n12. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Manual de gestió de sòls, fertilització i control de nutrició de l’olivera aplicat a la comarca de Les Garrigues. Quadern de divulgació n.13. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Manual de gestió de sòls, fertilització i control de nutrició de plantes aplicat als cultius de secà de les explotacions agrícoles de la comarca de la Noguera. Quadernde divulgació n.14. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· Manual de gestió de sòls, fertilització i control de nutrició de l’olivera aplicat a la comarca de La Segarra. Quadernde divulgació n.13. Edita Laboratori d’Anàlisi i Fertilitat de Sòls. Patrocinat pel Fons Social Europeu. FSE. Dipòsit Legal L-1099-1999.
· “Estudio de caracterización de los niveles de nutrientes en los suelos de las parcelas de alfalfa de las zonas productoras de España”. Edita: AIFE (Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles). Dipòsit Legal:L-911-2000.
· “Los suelos y el manejo de la fertilización en el cultivo de la alfalfa en España”. Edita: AIFE (Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles). Dipòsit legal: L-262-2006.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada