TAULES Anàlisis Fulles

Taules d’interpretació de les anàlisis de fulles.

Les taules que es proposen a continuació permeten caracteritzar l’estat nutricional dels cultius per a mostres extretes durant els períodes recomanats d'extracció de les mostres.
Per cada nutrient es proposa un nivell crític, per sota del qual es pot considerar una carència definida. Un interval òptim en el que es considera que el cultiu optimitza el potencial productiu i qualitatiu. Entre el nivell crític i l'òptim queda un espai de possibilitats on el cultiu podria arribar a tenir carències no manifestes visualment.

Taula N.18 .Interpretació d’anàlisis foliars per cultius fruiters (macroelements).

Cultiu
Interpretació
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
Pomera i Perera
Dèficit
< 1,45
< 0,09
< 1,0
< 0,8
< 0,20
Òptim
2-2,7
0,12-0,23
1,5-2,2
1,1-2,2
0,26-0,48
Alt
> 3
> 0,3
> 3,0
> 4,0
> 0,6
Presseguer Nectarina
Cirerer
Dèficit
< 1,6
< 0,1
< 1,2
< 1,0
< 0,23
Òptim
2,08-3,4
0,16-0,27
1,72-2,99
2,05-4,06
0,41-0,72
Alt
> 4,0
> 0,3
> 3,7
> 5,0
> 0,9
Vinya
Dèficit
< 1,5
< 0,09
< 0,5
< 0,8
< 0,20
Òptim
2,09- 3,2
0,17-0,36
0,89-1,7
1,5-3,0
0,23-0,48
Alt
> 3.2
> 0,5
> 3,0
> 5,0
> 0,8
Olivera
Dèficit
< 1,45
< 0,09
< 0,7
< 0,8
< 0,10
Òptim
1,4-2,0
0,15-0,23
0,8-1,5
1,1-2,2
0,1-0,3
Alt
> 3
> 0,5
> 2,5
> 5,0
> 0,8
Avellaner
Dèficit
< 1,45
< 0,09
< 1,0
< 0,8
< 0,20
Òptim
2,0 - 2,5
0,15 - 0,5
0,7 - 1,2
1,0 – 2,5
0,2-0,5
Alt
> 3
> 0,5
> 2,5
> 5,0
> 0,8
Ametller
Dèficit
< 1,45
< 0,07
< 0,4
< 0,8
< 0,10
Òptim
2,0- 2,5
0,15- 0,35
1,2 - 1,8
0,9 – 2,0
0,1-0,6
Alt
> 3
> 0,5
> 2,5
> 4,0
> 0,8

Les taules de microelements són orientatives, no obstant s'adapten molt bé per la majoria d'espècies.

Taula N.19.Interpretació d’anàlisis foliars per cultius fruiters i hortalisses (microelements).
Interpretació
Zn (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)
Fe (ppm)
B (ppm)
Na (ppm)
Carència
< 12
< 20
< 5
< 40
< 15
Òptim
30 - 50
45 - 60
5 – 20
80 - 175
35 - 65
< 500
Risc toxicitat
>300
>600
>1000
-
>150
> 1000

Taula N20.Interpretació d’anàlisis foliars per cultius hortícoles (macroelements).
Cultiu
Interpretació
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
Tomàquet
Dèficit
<1
<0,075
<1,2
<1,5
<0,2
Òptim
2,9-5
0,3-0,9
2,1-4,7
2,6-7,0
0,3-0,9
Alt
>5,5
>1,2
>4
>8
>1,2
Cogombre
Dèficit
<2,5
<0,1
<1,8
<1,5
<0,2
Òptim
3-4,5
0,4-0,8
3-4,8
2-4
0,4-0,8
Alt
>5
>1
>5
>4,5
>1,2
Hortalisses en General
Baix
<1
<0,07
<1,1
<1,3
<0,2
Normal
2,5-4,4
0,17-1,0
2,2-4,53
1,1-4,0
0,3-0,9
Alt
>5,5
>1,2
>5
>8
>1,5

Per augmentar la eficiència en la interpretació i diagnòstic de les anàlisis de fulles es recomana avaluar els ratis existents entre els diferents nutrients analitzats.


La tècnica d'interpretació per ratis permet avançar en el camp de la diagnosi, millorant l'assessorament i la nutrició dels cultius. Per poder aplicar ratis entre nutrients és necessari disposar d'anàlisi d'alta precisió per evitar desviacions que emmascarin la diagnosi. Per aquest motiu cal portar les mostres en laboratoris d'alta qualitat.


Es aconsellable utilitzar valors estàndards de relacions entre nutrients i els seus coeficients de variació. Per aplicar sistemes integrals de diagnosi en anàlisis de fulla cal determinar la variabilitat de cada rati respecte al valor estàndard i la seva desviació típica. Aquesta interpretació permet avaluar l’equilibri nutricional en la planta. Les funcions de càlcul de cada rati queda definida amb la següent equació:
f(Rati)=(Rati real- Rati estàndard) / Rati real X (1000/CV)

Taula N22. Exemple de normes de relacions per fulles de tomàquet

RELACIÓ

N/P

N/K

N/Ca

Mg/N

K/P

MITJANA

8.41

1.31

1.06

0.18

6.84

CV

45

35

45

45

45

RELACIÓ

Ca/P

Mg/P

Ca/K

Mg/K

Mg/Ca

MITJANA

10.23

1.38

1.87

0.24

0.15

CV

45

45

45

45

45Per a cada relació es determina la mitjana de les funcions calculades per cada rati, utilitzant signe positiu amb els nutrients del numerador i negatiu amb els nutrients del denominador.

Si el valor resultant de la funció és superior a 10 es considera que el nutrient presenta un nivell alt en relació a la resta de nutrients, desequilibrant la composició nutricional del conjunt d’elements. Si per contra la mitjana de funcions aplicades als ratis dona un valor inferior a -10 es considera que el nivell del nutrient presenta una carència induïda per altres nutrients.

A continuació es presenta un exemple d’interpretació d’anàlisis de fulles de tomaquera.

Exemple 1 d’interpretació per fulles de tomaquera:
N %
P %
K %
Ca %
Mg %
IN
IP
IK
ICa
IMg
3.86
0.88
4.43
6.19
0.34
-7
16
8
5
-23
4.89
1.01
4.83
5
0.37
-1
19
7
-2
-23
4.52
0.75
4.93
4.59
0.22
5
17
17
2
-40
4.58
0.87
5.29
4.66
0.27
1
18
15
-1
-33
4.7
0.76
4.57
4.39
0.3
3
14
10
-1
-25
4.66
0.75
4.94
4.32
0.35
1
11
11
-3
-20
5.21
0.78
5.31
3.81
0.17
13
23
23
-2
-58
5
0.93
5.34
5.43
0.39
-1
14
10
-1
-22
4.53
0.78
5.62
3.79
0.21
4
19
23
-4
-43
4.86
0.88
5.56
4.74
0.39
-2
13
12
-4
-20
4.63
0.77
5.54
5.19
0.37
-2
10
13
0
-21
5.82
0.78
6.39
5.09
0.35
4
9
16
-2
-26
5.2
0.85
5.8
4.9
0.32
2
13
15
-2
-28

En l’exemple d’interpretació poden veure els nivells des macroelements i els seus índex. En la interpretació inicial tenim 3 nivells alts de nitrogen, 2 de fòsfor i 11 de potassi, mentre que hi ha 6 nivells baixos en magnesi. Al valorar l’equilibri entre elements es posa de manifest un nivell alt relatiu de nitrogen, 11 de fòsfor i 10 de potassi, mentre que totes les fulles presenten dèficit de magnesi. Es recomana l’aplicació de fertilitzants magnèsics per suplir les carències directes i induïdes per diferents causes (reg, sòl, fertilització).
La suma d’índex és cero, en cada fila, de forma que podem atribuir la part proporcional de desequilibri als nutrients que presenten els índex més elevats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada